klock-2022

klock-mailbox-2018-001-150x150      klock-mailbox-2018-003-150x150      klock-mailbox-2018-0021-150x150

MailboxClassic™     |     MailboxNarrow™     |     MailboxFlat™

 

Wykonujemy skrzynki na listy do budynków wielorodzinnych. W zależności od miejsca montażu firma klock dostosuje odpowiedni wymiar skrytki do ilości mieszkań, tak aby zespół skrzynek zmieścił się w wybranym przez Państwa miejscu. Dobór odpowiednich rozwiązań pozwoli zastosowanie najlepszych produktów z dziedziny jaką są lokatorskie skrzyki na listy W każdym zestawie należy przewidzieć też skrytki techniczne użytkowane przez firmy wynajmujące lokale usługowe a także inne firmy, które mają mieć dostęp do wybranej skrytki. Wykonujemy skrzynki w różnych wersjach wymiarowych a także kolorystyce i rozwiązaniach na zamówienie jak gablota informacyjna, szyld z nazwą ulicy czy osiedla a także zastosowane nietypowe skrytki pod względem wymiaru.

Wygodna bezpieczna i odporna na użytkowanie skrytka klockMailbox sprawdzi się w codziennym użytkowaniu przy odbiorze listów i małych przesyłek. Posiadamy wersje standardowe jak i na zamówienie, które są kompatybilne z wyposażeniem wnętrza danego budynku. Do wykonania stosujemy najwyższej jakości stali a także elementów użytkowych jak zawiasy zamki i klucze. Skrzynki wykonywane w kolorach z Palety raz to możliwość wyboru odpowiedniego koloru, które współgra ze stolarką okienną bądź drzwiami wejściowymi do mieszkań na inwestycji. Bardzo często stosowana jest kolorystyka z odcieni szarości RAL Możliwość wykonania graweru a także wycięcia oznaczenia numerycznego na wylot w klapce wrzutowej a także drzwiczkach skrytki. Zastosowanie indywidualne skrzynek na listy są rozpatrywane jak specjalne zamówienie

 

We make mailboxes for multi-family buildings. Depending on the place of installation, the block company will adjust the appropriate size of the hiding place to the number of flats, so that the set of boxes will fit in the place chosen by you. The selection of appropriate solutions will allow the use of the best products in the field of tenant mailboxes. Each set should also include technical lockers used by companies renting service premises as well as other companies that are to have access to the selected locker. We make boxes in various dimensional versions, as well as colors and custom-made solutions, such as an information display case, a sign with the name of a street or housing estate, as well as atypical hiding places in terms of dimensions.

Convenient, safe and resistant to use lockbox, Mailbox is perfect for everyday use when picking up letters and small parcels. We have standard and custom-made versions that are compatible with the interior of a given building. We use the highest quality steel as well as utility elements such as hinges, locks and keys. Boxes made in the colors from the Palette allow you to choose the right color that harmonizes with the window joinery or entrance doors to apartments on the investment. Very often, the colors of shades of gray RAL are used. The possibility of engraving and cutting out the numerical markings in the drop flap and the locker door. Individual use of letterboxes are considered as a special order

 

strzalka-prawo-klock-2024-001

 

klock-2022  MailboxClassic™     |     MailboxNarrow™     |     MailboxFlat™     |     Farby RAL     |     elementy serwisowe     |     stal V2A

Copyright © klockMailbox 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.