Wymiana zamka i kluczy

Jeżeli zgubili Państwo kluczyk od skrytki na listy to prosimy o kontakt pod numerem +48 728 838 100 a także pisząc na adres e-mail info@klock.pl w celu umówienia serwisu. Do skrytki na listy przekazyjemy dwa egzemplarze klucza do skrytki a także wymieniamy specjalny cylinder na nowy. Klucze dodatkowe do skrytek można wykonać w dowolnym punkcie dorabiania kluczy i nie są chronione ani zastrzeżone. Firma klock gwarantuje ciągły serwis w zakresie wymiany cylindra na nowy z zupełnie nowymi kluczami to Pańtswa skrytki.

 

Replacement of the lock and keys. If you have lost the key from the mailbox, please contact us at +48 728 838 100 or by writing to the e-mail address info@klock.pl to arrange the service. We will provide two copies of the locker key to the mailbox and we will also replace the special cylinder with a new one. Additional keys for lockers can be made at any key duplication point and are not protected or restricted. The block company guarantees a continuous service in terms of replacing the cylinder with a new one with completely new keys to your hiding place.

 

strzalka-prawo-klock-2024-001

 

klock-2022  MailboxClassic™     |     MailboxNarrow™     |     MailboxFlat™     |     Farby RAL     |     elementy serwisowe     |     stal V2A

Copyright © klockMailbox 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.