Stal kwasoodporna w skrzynkach klock®Mailbox

Stal kwasoodporna (pot. kwasówka) – stal odporna na działanie kwasów o mniejszej mocy od kwasu siarkowego. Kwasoodporność uzyskuje się dzięki stabilizacji austenitu w normalnych warunkach, co można uzyskać dzięki wysokim zawartościom chromu (17–20%) i niklu (8-14%), oraz innych dodatków stopowych, takich jak mangan, tytan, molibden i miedź. Stale kwasoodporne stosowane są po polerowaniu. Jako że w wysokich temperaturach dodatki stopowe mają tendencję do łączenia się z węglem tworząc twarde węgliki, po spawaniu elementów wykonanych ze stali kwasoodpornych wymagana jest ich obróbka cieplna. Polska Norma PN-XX/H-86020 podaje szereg stali kwasoodpornych, między innymi oznaczane symbolami 0H18N9, 1H18N12T, H17N13M2T, OH13N28M3TCu, 0H22N24M4TCu. Stale kwasoodporne wykorzystuje się do budowy zbiorników kwasów oraz instalacji przemysłowych, do ich produkcji i dystrybucji, oraz innych instalacji zawierających kwasy, np. w przemyśle farbiarskim, przy produkcji nawozów sztucznych itp. Dodatek tytanu i niobu do stali nie ma znaczącego wpływu na jej parametry wytrzymałościowe w temperaturze środowiska, ale zapobiega tworzeniu się węglików dodatków stopowych, zwiększając odporność na korozję międzykrystaliczną. Stale wzbogacone tytanem i niobem nazywane są stalami stabilizowanymi

 

Acid-resistant steel (acid-resistant steel) – steel resistant to acids of lower strength than sulfuric acid. The acid resistance is achieved by the stabilization of austenite under normal conditions, which can be achieved thanks to the high content of chromium (17-20%) and nickel (8-14%), as well as other alloying additives such as manganese, titanium, molybdenum and copper. Acid-resistant steels are used after polishing. Since the alloying elements at high temperatures tend to combine with the carbon to form hard carbides, heat treatment is required after welding elements made of acid-resistant steel. The Polish Standard PN-XX / H-86020 provides a number of acid-resistant steels, including those marked with the symbols 0H18N9, 1H18N12T, H17N13M2T, OH13N28M3TCu, 0H22N24M4TCu. Acid-resistant steels are used in the construction of acid tanks and industrial installations, their production and distribution, and other installations containing acids, e.g. in the paint industry, in the production of fertilizers, etc. The addition of titanium and niobium to steel does not significantly affect its strength parameters at environmental temperature, but prevents the formation of carbide alloying additives, increasing the resistance to intergranular corrosion. Steels enriched with titanium and niobium are called stabilized steels

 

strzalka-prawo-klock-2024-001

 

klock-2022  MailboxClassic™     |     MailboxNarrow™     |     MailboxFlat™     |     Farby RAL     |     elementy serwisowe     |     stal V2A

Copyright © klockMailbox 2024. Wszystkie prawa zastrzeżone.